top of page

Wstępny plan konferencji

9:00 – Wykład Inauguracyjny

Radiologia idzie do wojska

prof. Andzej Urbanik,

Uniwersytet Jagielloński

10:00 – Interdyscyplinarny panel ekspercki

Miażdzycowe zapalenie tętnic nerkowych – problem radiologa czy kardiologa?

prof. Andzej Januszewicz

Narodowy Instytut Kardiologii

obrazowanie naczyń wieńcowych

dr hab. Cezary Kępka, prof. NIK

Narodowy Instytut Kardiologii

Nowoczesne techniki obrazowania nowotworów kości przydatne w procesie planowania leczenia operacyjnego

dr hab. Paweł Łęgosz,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:10 – Sesja prac oryginalnych

w kolejności wystąpień:

Powikłania po nakłuciach tętnic – diagnostyka i kwalifikacja do dalszego postępowania.

Maria Materek, Gabriela Zakrzewska, Agata Zarajczyk

Zmiany w mózgowiu po zatruciu tlenkiem węgla.

Agata Zarajczyk, Gabriela Zakrzewska, Maria Materek

Zatorowość płucna na oddziale ratunkowym w czasie pandemii COVID-19: analiza częstości występowania.

Damian Roczkowski


Analiza retrospektywna i statystyczna urazów ręki i przedramion w populacji pediatrycznej Aglomeracji Śląskiej - badanie przekrojowe pourazowych zdjęć rentgenowskich w 2022 roku
Marcin Ciekalski, Iga Szymańska, Jakub Mordarski

 

12:20 – Sesja case reports

w kolejności wystąpień:

Gwałtownie postępujący proces rozrostowy pnia mózgu pod maską udaru niedokrwiennego

Olga Pustelniak

Obraz MR pękniętej torbieli skórzastej – opis przypadku
Paulina Sowa, Julia Sieczka


Wyzwania diagnostyczne w monitorowaniu powikłań po przeszczepieniu trzustki – studium przypadku
Paulina Filipowicz


MVNT- czy konieczna jest biopsja?
Julia Sieczka, Paulina Sowa


Young stroke: rozległe udary obu półkul mózgu u 37-letniej pacjentki z mutacją czynnika V Leiden oraz arytmogenną kardiomiopatią prawej komory serca.

Monika Zbroja


Radiosynowektomia w leczeniu zapalenia błony maziowej stawu – przydatność badania ultrasonograficznego i badań scyntygraficznych

Robert Siemiątkowski

Rozległy ropień miednicy mniejszej w powikłaniu choroby Leśniowskiego-Crohna, jako nietypowa przyczyna bólów korzeniowych

Maja Kopyto, Magdalena Mortka

2w1

Eryk Mikos, Marcin Czeczelewski, Sara Moqbil


Rola nowoczesnej radiologii diagnostycznej i zabiegowej w przygotowaniu pacjentów onkologicznych do leczenia operacyjnego

Magdalena Mortka, Maja Kopyto


Rozległy krwiak wątroby związany ze stosowaniem NOACs - opis przypadku

Aleksandra Dembowska, Maciej Dubaj, Karol Bigosiński

14:00 – Warsztaty USG

warsztaty poprowadzi

dr hab. Rafał Słapa

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mazowiecki Szpital Bródnowski

15:45 Oficjalne zakończenie IX SOFoR i wręczenie nagród.

bottom of page